• (+48) 885 - 850 - 805
  • ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica
  • Pon - Pt 8:00 - 16:00

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Warunki stawiane  kandydatom:

– Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać
co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać
i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli
lub ukończony kurs pedagogiczny , którego program został
zatwierdzony przez Kuratora Oświaty właściwego dla danego
obszaru oraz:

– świadectwo ukończenia technikum lub szkoły równorzędnej
albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom
ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł
zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą
nauczać, lub:

– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika
wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego
będą nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym
zawodzie, lub:

– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum
technicznego lub średniego studium zawodowego i tytuł
robotnika wykwalifikowanego  lub równorzędny w zawodzie,
którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż
pracy w tym zawodzie, lub:

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku
specjalności/ odpowiednim dla zawodu , którego będą
nauczać , oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym
zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na
innym kierunku /specjalności/ oraz co najmniej sześcioletni
staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Cena kursu: 770,00,- zł od osoby
Czas trwania szkolenia: ok. 3 tygodni

Zapisy przyjmuje sekretariat szkoleń codziennie od godziny 9.00 do 17.00
tel/fax: /71/  314-49-94,   885 850 805
e-mail: biuro@vademecumsc.eu  lub Stanisław.chudyk@vademecumsc.eu

 

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny_

 

Bądź na bieżąco

Zapisz się na Newsletter

O firmie

Świadczymy usługi osobom indywidualnym, firmom, zakładom pracy, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych jak i sektora prywatnego. Nasze główne gałęzie działalności stanowią: nadzór, doradztwo oraz szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Kontakt

ul. Kochanowskiego 5
56-400, Oleśnica.

(+48) 885 - 850 - 805

biuro@vademecumsc.eu

Poniedziałek - Piątek: -------------------------- 8:00 - 16:00

Sobota: ----------------------------------------- 10:00 - 14:00

© 2018 Vademecum. All rights reserved.